Lär känna Rebecca – en av Mistelgårdens kockar

Vi vill gärna presentera vårt nyaste tillskott i köket på Mistelgården, Rebecca Oliwers.

Jag arbetar i köket på Mistelgården och hjälper till med en del behandlingar. Det är ett arbete som berikar där jag både får inspirera och själv inspireras på många sätt. För mig har hälsa alltid intresserat mig och uppmärksammats inom mig, att det är något jag vill ge, inspirera och på ett ödmjukt sätt hjälpa.

Jag har i mitt yrkesliv arbetat främst som kock och med cateringarrangemang där jag kan leva ut min kreativitet och mitt skapande. De senaste två åren har jag riktat in mig på vegetarisk mat ur hälsoperspektiv. Naturen är en stor och viktig del i mig och jag tar den gärna med mig in i köket, vi har så mycket läkande kraft runtomkring oss.

Även rörelse har tagit stor plats i mitt liv och jag har instruerat i olika träningsformer.
Kan vi komma i kontakt med vår kropp genom andningen tror jag vi kan läka på ett djupare plan, och får därifrån en ingång till rörelseträningen på ett mer läkande och stärkande sätt.

Ekologi och hållbarhet är också viktiga delar för mig, att leva tillsammans på ett holistiskt sätt. Försöker låta enkelheten ta lite större plats, som kan vara så svårt då man ideligen utmanas i tanke och handling.

Comments are closed.