Ramlösa hälsobrunn

Ramlösa hälsobrunn grundades 1707 av Johan Jacob Döbelius, en framstående läkare och affärsman. Det är i vackra Ramlösa Brunnspark vi kommer att befinna oss när vi håller vår Kursdag  om några dagar. Hör av dig till oss om du vill vara med. Är du nyfiken på historian bakom Ramlösa hälsobrunn så läs vidare…

Johan Jacob Döbelius utmanade risken för rövare i brunnstrakten då han ville undersöka vattnets effekter. Efter några år av undersökningar invigdes brunnen på Karl XII:s 25-årsdag. Flera 1000 människor kom för att dricka av det hälsobringande vattnet, men då de fick veta att läkaren ordinerade en längre tids konsumerande av vattnet for många hem igen. Ett 40-tal patienter blev kvar.

Johan Jacob Döbelius, Mistelgården hälsohem, Sverige, Skåne

Johan Jacob Döbelius

Enligt Johan Jacob Döbelius kunde källan bota:

”Skjörbjugg, ledernas darrande, gikt och torrverk, svindel, hufvudvärk, flusser, rinnande och röda ögon samt rödt ansigte, hjertklappning, kort och elak ande, förslemmad, bortskämd och hård mage, förstoppad lefver, gulsot och mjeltsjuka, sten såväl i njurarna som i blåsan, hysteri, stranguri, hvita flussen, och äfven nyttjas detta vatten mot hvarjehanda fel i menstrua.”

Ramlösa hälsobrunn gästades sedan av adel och kungafamiljer och nådde sin storhetstid under 1800-talet. År 1890 fann man en mer mineralrik källa som blev grunden för det Ramlösavatten man idag kan köpa på flaska. På 1970-talet kom hela Ramlösabrunnspark och dess byggnader att klassas som skyddsområde.

Ramlösadalen Mistelgården hälsohem, Sverige, Skåne

Brunnsparken sträcker sig i och kring en naturlig dal med en del unika biotoper. Längs den Filosofiska gången kan man se flertalet initialer inristade i träden som berättar om romanser genom historien.  Här finns också en runsten donerad av 1700-talsarkitekten Carl Hårleman som tackar för en uppfriskande vistelse.

(Bilder och information är hämtade från Wikipedia)

Mistelgården ser nu också fram emot en uppfiskande vistelse den 19:e juli!

Comments are closed.