Själen

Kroppen läker själen. Själen läker kroppen. Ett par. Helt beroende av varandra.

 

Kroppen påverkas negativt när själen är otillfredsställd. När starka önskningar inte uppfylls, när det pågår ett missnöje under längre tid, eller om du har negativa tankar om dig själv skapas stress och det bildas då toxiner i kroppen. Om inte själen mår bra så yttrar det sig i kroppsliga symtom vilket så småningom leder till sjukdom.

Hur kroppen mår påverkar också själen. Om vi äter felaktig kost eller mycket mediciner under en lång tid så försuras kroppen. Då uppstår brister som slutligen påverkar våra organ. Vår sömn och vår inre balans kommer i gungning, hormonproduktionen rubbas, matsmältningen påverkas. Detta påverkar givetvis också dina tankar, ditt humör hur du ser på din omvärld.

På Mistelgården tar vi hand om både kropp och själ.

Det förflutna är förbi, det har ingen makt längre.

Många ställer sig frågan - varför har jag inte fått tillräckligt med kärlek, blivit sedd, blivit kramad och omhuldad eller fått hjälp med skolan under min uppväxt?

Något som har hjälp mig, har varit när jag har ställt mig frågan - hur många får både mat på bordet och tak över huvudet på vår jord? Det är en liten procent. Har du fått mat och tak överhuvudet och en varm säng är du privilegierad. Får du sedan kärlek och värme är det grädden på moset.

Det är inte minus i ditt protokoll. Det är alltid plus. Ditt liv är inte en rad av slumpartade händelser utan en väg till ett större medvetande. Om du har gått genom djungeln, ensam utan kniv, en lång och prövande vandring. Du har många gånger under resan sökt skydd under ett träd, krupit ihop och känt dig ensam. Men nästa dag har du fortsatt din vandring och så tillslut är du ute ur den snåriga djungeln. Visst är du stolt? Du har klarat det. Din resebok är spännande att läsa och att lära ur. Detta är livet.

Var och en av oss har unika talanger och förmågor!

Kroppen påverkas negativt när själen är otillfredsställd. När starka önskningar inte uppfylls, när det pågår ett missnöje under längre tid. Du vågar inte bryta ditt mönster eller orkar inte, du får negativa tankar om dig själv. Detta skapar en stress i kroppen. Om inte själen mår bra så yttrar det sig i till slut i kroppsliga symtom vilket så småningom leder till sjukdom.

Nedlåtande eller hämmande tankar om andra får en direkt påverkan på ditt system. Pulsen ökar - din rytm förändras. Likt en bumerang påverkas du direkt.

För det mesta får man höra; tänk gott om dig själv och du har lättare att förändra din syn på andra. Mitt råd är omvänt, börja med att uppmärksamma hur du ser och tänker om andra. Förlåtelse öppnar till ödmjukhet och skapar nya möjligheter, det stänger inga dörrar. Det behöver inte betyda att man accepterar att bli illa behandlande.

Vid stress påverkas mag- och tarmsystemet, matsmältningen rubbas, musklerna i kroppen blir spända och cirkulationen påverka den samma. Andningen ändras. Under stress förbränner kroppen också snabbare vissa viktiga ämnen, speciellt de ämnen som har en lugnad effekt på kroppen.

Själen påverkar kroppen och vise versa. Var enda cell i vår kropp bär på en intelligens. Din själ vet hur den ska läkas om den bara får verktyg.

Vid stark oro – lyssna - läs- vad står det skrivet i den oron.

Det är naturligt att grubbla eller gråta om något har hänt eller att vara trött en dag. Men när signalerna är återkommande kan det vara kroppen som säger ifrån, att den behöver hjälp.

Frågor att ställa dig själv; Vad har jag för krav på mig själv? Är det rimliga krav? Hur lång är den listan?

För att få svar, för att kunna lyssna in, stäng av telefoner och all typ av artificiell påverkan.

Sök lugn och frid, hitta en plats där du kan finna ro.  Först då kan du upprätta en kontakt med ditt inre subtila jag.

Lailas berättelse om sin stora hälsovecka.

Kropp och själ i balans

"Jag har inte mått något vidare bra i olika omgångar under mitt 42 åriga liv. Har levt mycket i det förflutna, besvikelser, ingen självkänsla, inget självförtroende, ingen respekt för mig själv. Har haft dålig mage, oro, nervositet, ångest, rädsla, stress och depressioner. Kurerad med antidepressiva mediciner, samtal med kuratorer och läkare, men problemen har bara varit avstängda aldrig blivit upplösta.

Min vecka på mistelgården var tuff, mycket känslor och tankar som bara snurra runder i kroppen och huvudet, sådant som jag stängt av med mina kemiska mediciner var inte lätt att handskas med. Men med hjälp av Anette och Irene och deras stöttning och samtal fick jag redskap att komma igenom den svåra delen av hur kroppen och huvudet reagerar i verkligheten.

Ett stort beröm och världens tack vill jag ge dem, ingen av alla kuratorer eller läkare har någon gång brutit igenom mig och fått mig till att inse och förstå vad jag burit på och som orsakat sådan smärta som jag haft med mig i många år. 

Det var mycket information och föreläsningar som bidrog till att jag fick många olika sätt att hantera mitt förflutna och komma vidare och leva mer i nuet och det största var nog att jag ska respektera mig själv för att andra ska respektera mig. Acceptera det som varit och gå vidare. 

Joel och Katrin med resten i köket gjorde mycket god mat både för ögat och kroppen. Jag har nog aldrig mått så bra av att äta så sund och god mat. Jag vill tacka Anette och hennes team som var engagerade under hela Mistelgårdsveckan för allt. Jag har nog aldrig varit så uppassad någon gång från morgon till kväll en hel vecka. Behövde inte göra något mer än bara ta hand om mig själv och hitta mitt JAG.

Jag kan verkligen rekommendera Mistelgården till alla som behöver hitta sig själv eller göra en förändring av sitt liv för att må bättre, Anette vet vad hon sysslar med och hur man mår bättre."

 

/Laila

Comments are closed.