I vår tarm har vi zoner

Det finns många experter som hävdar att nästan varje sjukdom börjar med en förgiftad tarm. I vår tarm har vi zoner likt de zoner vi har under fötterna och som vi även har på vår kropp. De olika punkterna och områden i tarmen som motsvarar delar i övriga i kroppen, förklarar varför en tarmsköljning ofta påverkar en rad olika sjukdomar.

Effekterna av en tarmsköljning beror på att alla de punkter som stimulerats när vattnet strömmat in, påverkas och därmed även många olika delar av kroppen. Även när endast små mängder avföring rensas ut har en tarmsköljning en läkande effekt.

Mistelgården har genom åren utarbetat en helt egen magmassage för att få ut även riktigt gamla slaggprodukter. Massagen stimulerar de olika punkterna i tarmen. Därigenom påverkas bland annat lever, njurar, lymfa och blod. Tarmsköljningen utförs av legitimerad terapeut med många års erfarenhet.  Vi använder oss av lugnande och läkande örter i vattnet som är till ytterligare hjälp för tarmen att starta om.

Efter en tarmsköljning mår man oftast mycket bra, magen har sjunkit in och känns lugn. Du får med dig information med förslag hur du på bästa sätt kan fortsätta dagen för att maximalt ta vara på den renings process som satts igång.

Comments are closed.