Test hemsida

Mistelgården är ett hälsohem i Skåne som grundades för nästan 50 år sedan. Vi håller några hälsoveckor per år där vi är kända för att nå stora resultat. Vi erbjuder också tarmsköljning och personlig rådgivning under hela året. Mistelgården har genom åren specialiserat sig på mag-och tarmproblem, utmattningssyndrom, candida, IBS , crohns,astma, allergier, värk, inflammationer, sömnproblem, hudproblem och övervikt.

På den stora hälsoveckan är din hälsoplan individframtagen för just dig. Vi tar endast emot små grupper per hälsovecka eller kurs för att skapa en intimare och mer personlig miljö. Bland oss som jobbar på Mistelgården finns det mångårig kunskap och den lärs också ut till gästerna. Vi vill att varje gäst ska kunna fortsätta att bygga upp en bättre hälsa även efter hemkomsten. Kunskap ger motivation. Vi lägger även upp en plan för att fortsätta nå förändring efter hemkomsten och följer upp med rådgivning efter att hälsoveckan är slut.

Eftersom största delen av ditt immunförsvar sitter i tarmsystemet ingår tarmsköljningar i vårt arbete med din hälsa. Det är den mest effektiva detox du kan göra och behandlingen kan du boka även helt fristående från våra hälsoveckor. Om du inte har tid eller möjlighet att komma på en hälsovecka så kan du boka in en period av personlig rådgivning med Anette som driver hälsohemmet.

Comments are closed.