Med anledning av Corona

Senast uppdaterat 1/3:
Med anledning av hur direktiven kring pandemin har utvecklats har vi blivit tvungna att skjuta upp vår Stora hälsovecka vid flera tillfällen. Nu flyttar vi fram den till 22/9.
Även vår Kortvecka som skulle gå av stapeln 3/1 skjuter vi på. Nytt datum kommer att sättas upp.

Tarmsköljningar utför vi som vanligt i Glumslöv. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och uppdaterar oss efter hand som det kommer ny information. Du är troligtvis helt ensam i väntrummet. Det kan möjligtvis sitta en person till där men utrymmet är stort.

Allas vår hälsa och respekt för individen har självklart högsta prioritet för oss. Vi tänker på er, gäster, kunder och vänner till Mistelgården, såväl som på våra medarbetares hälsa i denna förändrade tid.

Vår uppgift på Mistelgården är att bygga upp våra gästers immunförsvar, inifrån och ut. Vi anser att vår verksamhet är extra viktig i dessa tider, då ett stärkt immunförsvar och hälsotillstånd kan vara just det som bidrar till att du som gäst kan komma att klara av ett framtida virusangrepp på bästa möjliga sätt.

Verksamheter fortsätter således, så länge som våra gäster behöver oss, och myndigheter inte förbjuder/avråder.

Vi agerar enligt myndigheternas rekommendationer och följer utvecklingen mycket noggrant. Vi kommer att uppdatera vår policy och förhållningsregler löpande vid behov.

Folkhälsomyndigheten skärpte 29/10 2020 restriktionerna i samband med pandemin. I och med de nya restriktionerna, återgår vi till tidigare gällande begränsning om maximalt 50 personer vid sammankomster och tillställningar. I vår verksamhet på Mistelgården har vi en mycket god marginal till dessa restriktioner, då vårt gästantal endast är strax över 20 personer, vid varje hälsovistelse. Inför vistelsen är det allas ansvar, såväl gäster som medarbetare, att ta till åtgärder för att undvika smitta. Vid minsta oro/symptom, skall ett Covid-19 test genomföras. Testet skall tas i god tid innan, så att provsvaret hinna delges innan ankomst.

Under vistelsen är vi och våra gäster ”isolerade ifrån omvärlden” och ser till så att vi tar ansvar för hälsa och hygien inom vår sfär. Vid ankomsten kommer vi att informera alla gäster om hur vi kan hjälpas åt att ta hänsyn till varandra. Förstärkta rutiner kring städning och hygien

Vi är sedan tidigare vana vid att hålla mycket god hygien och kan möta de krav som ställs av Folkhälsomyndigheten. Alla våra medarbetare har adekvat utbildning i hygien.

Vi inför utökade städrutiner:

  • Vi utför regelbunden desinficering av ytor som används ofta som exempelvis dörrhandtag, bord, stolar, behandlingsutrymmen mm.
  • Vi har ökat fokus på handhygien, och handdesinfektion finns tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen.
  • Vi hjälps alla åt att desinfektera redskap såsom yogamattor före och efter varje yogapass.

Vi hjälper dig hålla avstånd:

  • Vi har minskat antalet matplatser per bord i vår matsal, för att du ska kunna hålla tillräckligt långt avstånd till övriga gäster.
  • Vi har satt upp markeringar i golvet för att hjälpa dig att se var du kan stå för att undvika att komma för nära någon annan.
  • Du kommer mötas av ett antal "kom ihåg att hålla avstånd"-skyltar som hjälper oss alla att inte glömma.
  • Vid behandlingar där personalen är nära gästen använder våra medarbetare munskydd. Om gästen önskar munskydd så finns även detta att tillgå.
  • Närhet är fantastiskt, men i dessa tider undviker vi alla handhälsningar och kramar.

Tillsammans ser vi till så att alla känner sig trygga och säkra på plats under hälsovistelsen!

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Comments are closed.