En svag tarmflora kan kopplas till en mängd olika hälsoproblem

Vi har ca 20 000 gener i vår kropp, men dessa 20 000 gener har ingen möjlighet att få till alla processer som behövs för att driva våra komplexa kroppar. Vi har ca 1 kg mikrober i vårt tarmsystem som, med sitt betydligt rikare genom (arvsmassa), samverkar med oss i symbios.

Våra Mikrober påverkar bland annat vårt sinnestillstånd och vår matsmältning, de tillverkar vitaminer och är en viktig del för vårt immunförsvar.
Man kan säga att det är livsviktigt att vi satsar på våra mikrober för att skapa de allra bästa förutsättningarna. Vi bör ha en stor variation av mikrober och flest av de som är snällast.

Mångfalden i magen och tarmarna minskar, bland annat på grund av ökat antibiotika-användande och en omvärld som utmanar mikrobiomet och våra egna gener med okända ämnen som bekämpningsmedel och tillsatsämnen i processade livsmedel. När den processen är rubbad innebär det att vi förlorar funktioner i kroppen och att vi får svårare att bibehålla balans, motståndskraft och god hälsa.

Comments are closed.