Själen

Kroppen läker själen. Själen läker kroppen. Ett par. Helt beroende av varandra.

 

Kroppen påverkas negativt när själen är otillfredsställd. När starka önskningar inte uppfylls, när det pågår ett missnöje under längre tid, eller om du har negativa tankar om dig själv skapas stress och det bildas då toxiner i kroppen. Om inte själen mår bra så yttrar det sig i kroppsliga symtom vilket så småningom leder till sjukdom.

Hur kroppen mår påverkar också själen. Om vi äter felaktig kost eller mycket mediciner under en lång tid så försuras kroppen. Då uppstår brister som slutligen påverkar våra organ. Vår sömn och vår inre balans kommer i gungning, hormonproduktionen rubbas, matsmältningen påverkas. Detta påverkar givetvis också dina tankar, ditt humör hur du ser på din omvärld.

På Mistelgården tar vi hand om både kropp och själ.

Lailas berättelse om sin stora hälsovecka.

 

"Jag har inte mått något vidare bra i olika omgångar under mitt 42 åriga liv. Har levt mycket i det förflutna, besvikelser, ingen självkänsla, inget självförtroende, ingen respekt för mig själv. Har haft dålig mage, oro, nervositet, ångest, rädsla, stress och depressioner. Kurerad med antidepressiva mediciner, samtal med kuratorer och läkare, men problemen har bara varit avstängda aldrig blivit upplösta. Läs mer...

Det förflutna är förbi, det har ingen makt längre

 

Många ställer sig frågan - varför har jag inte fått tillräckligt med kärlek, blivit sedd, blivit kramad och omhuldad eller fått hjälp med skolan under min uppväxt? 

Något som har hjälp mig, har varit när jag har ställt mig frågan - hur många får både mat på bordet och tak över huvudet på vår jord?Läs mer...

Comments are closed.