Första steget i att rena kroppen

Visste du att största delen av ditt immunförsvar sitter i tarmsystemet? Tarmsköljning är en av världens absolut äldsta metoder för att rena och avgifta kroppen. 

Tarmsköljningen är det första steget i att rena kroppen eftersom större delen av ditt immunförsvar sitter just i tarmsystemet.

Tarmsköljning är en av världens äldsta metoder för att rena och avgifta kroppen. Unikt för Mistelgården är vår utbildade legitimerade terapeut som masserar magen så att vattnet kommer in i alla tarmveck. Tack vare massagen avlägsnas även riktigt gamla förruttnade produkter som kan ha funnits i tarmen i många år. Massagen stimulerar olika punkter i tarmen, liknande de vi har under fötterna, och därigenom påverkas hela kroppen.

Utefter hela tarmväggen samlas det genom åren lager på lager av gamla osmälta produkter, då speciellt i tarmvecken. Detta skapar grogrund till förruttnelsebakterier vilka bildar gifter, som tas upp i vårt blod och lymfsystem. Det här skapar efterhand en sur miljö i hela kroppen. Kroppen får då svårt att ta upp vissa näringsämnen.

Slaggprodukterna hindrar tarmen att arbeta som den ska, följden blir förstoppning, diarré eller uppjäst mage. När kroppen är försurad bildas det lätt svamp och parasiter. Denna process sker vid övervikt, förstoppning, oro, stress, diarré, fel livsföring och vid användning av många olika läkemedel.

I tarmen finns punkter som påminner om zonterapi punkter. Detta innebär att du vid en tarmsköljning inte bara tömmer tarmen, utan dessutom stimuleras olika organ i kroppen. Gifterna, som lösgöres efter en tarmsköljning, kommer ut i blodomloppet och vidare ut i avföring och urin.

"Sammanfattningsvis kan jag beskriva min upplevelse av behandlingar som jag gjorde hos Irene, som att de var professionellt utförda med försiktighet och diskretion. Irene var empatisk och engagerad, hjälpsam. Hon tog mig och mina bekymmer på allvar. Vi hade en utvecklande dialog om själva proceduren och just min kropp. Jag fick tips vad gäller mat och vitaminer mm. Det är definitivt Mistelgården och Irene som jag kommer vända mig till nästa gång jag ska göra en tarmdetox."

/Laura

Comments are closed.