I full gång med förberedelser inför nästa stora hälsovecka

Det är alltid lika spännande att starta upp en ny hälsovecka - vilka är de människor jag snart ska få träffa?

Nu är vi i full gång med planering och förberedelser inför stora Hälsoveckan som startar den 9e februari i Ravlunda strax utanför Kivik. Jag längtar alltid dit, till Ravlunda by, där naturen växer tätt inpå husknuten. Med slingrande vägar över fält och genom skogsdungar. Där havängs stränder lockar även under vinterhalvåret. Det är lika spännande varje gång vi startar upp med en ny hälsovecka. Och frågan är alltid densamma, vilka är de människor som ska komma denna gång.

Många har anförtrott mig mycket av sina liv. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi går in för att möta varje person. Jag har nu haft samtal med alla gästerna som ska komma. Innan jag ringer upp gästen på avtalad samtalstid har jag läst igenom den folder med frågor som varje gäst har besvarat när de bokade sin plats hos oss på Mistelgården. Framförallt behöver jag veta vilka mediciner gästen intar, så det inte kolliderar med våra naturmediciner, vitaminer och mineraler.

Under samtalet går jag mer på djupet. Jag behöver veta hur mag-och tarm fungerar, om gästen har värk och vart i kroppen den sitter och hur länge problemet har funnits. Om personen ifråga har inflammationer, astmatiska besvär, sömnproblem, inre oro, utmattningssyndrom, övervikt och så vidare. Vid all typ av hälsoproblem behöver man gå tillbaka hel del år, det tar tid att bygga upp ett hälsoproblem. Viktiga frågor är givetvis vilken mathållning gästen har och hur mycket man vill och kan satsa på sin hälsa. Vad önskar gästen att ändra på, vad står högs upp på listan?

Ja, det är en hel del information som behövs för att vi ska kunna skapa en bild av var och en, innan hälsoveckan startar. Vi har arbetat med olika typer av hälsoproblem i över trettio år, och brinner fortfarande för detta med samma intresse. Varje människa är unik och var och en måste behandlas efter de förutsättningar den personen har. Symtomen säger mycket vart man står i sitt sjukdomsförlopp.

Vi har åtta dagar på oss. Under dessa dagar kommer det hända mycket. Många känsliga magar kommer att efterhand tåla mer födoämnen än de gjorde före vistelsen. Värk och inflammationer kommer oftast att ha börjat ge med sig. Tack vare det team av medarbetare jag har bakom mig, människor med stor yrkesskicklighet och långa livserfarenheter, har Mistelgården kunnat driva sin linje och skapa sin profil som har hjälpt så många gäster med hälsoproblem.

/Anette

Vad som utmärker Mistelgården är att vi lägger ner mycket tid på kontakten med varje gäst innan gästen anländer till hälsoveckan. Det är ett måste för att kunna få resultat under de åtta dagar gästen är hos oss. 

Det kräver också en uppföljning för att förändringen ska kunna hålla i sig, oftast blir det två uppföljningssamtal efter hälsoveckans slut. Det innebär att själva hälsoveckan försätter hemma med hjälp av oss. 

För att förbereda inför hälsoveckan möter jag upp med vår kock Rebecka. Vi brukar träffas på ett mysigt café i Lund, Rebecca kommer med tåget från Kristianstad jag åker från Höganäs.

Vi tittar då över måltiderna för gästerna, vilka som behöver en speciell diet och vilka drycker varje gäst ska ha under de åtta dagarna de är hos oss. Rebecca behöver veta vem som har IBS, Crohns, magkatarr eller annan typ av mag o tarm som kan orsaka födoämnes allergi. Vi går igenom hur länge gästen har haft symtomen och när denne fick sin diagnos.

Mötet med Rebecca är viktigt, speciellt för de gäster som har olika mag och tarm problem. Gäster med IBS, Crohns eller Ulcerös kolit kan ha helt olika menyer beroende på skiftande symtom, medicinering, stress och vilken kosthållning varje gäst har haft innan denne kommer till oss på Mistelgården. Kosten under Hälsoveckan är över lag av stor betydelse. Vår mat består av nötter, frön, örter, grönsaker, bär och frukt, endast kravodlade utan besprutningar.

Nästa steg i förberedelserna inför vår stora Hälsovecka är att jag ringer upp personalen som arbetar med behandlingarna. Vi går igenom baden, de som har olika typer av hud problem får inte tångbad utan kanske svavelbad eller annat typ av bad. Vi går igenom ört inpackningarna, är det en gäst som har matsmältningsproblem eller utmattningssyndrom lägger vi inpackningen över mag och lever, är det en gäst som har astmatiska problem lägger vi inpackningarna över lungorna osv. Reumatikern får tångbad, gästen med psoriasis får svavelbad. En mycket trött gäst kan inte ligga lika länge i badet som en gäst som har mer energi. Och så försätter genomgången även när det gäller de övriga behandlingar. Allt förbereds noggrant innan alla gäster är på plats.

Efter den information vi tagit fram, läggs schemat upp. På schemat skriver vi in alla gästers namn, vilka behandlingar de ska ha, dag för dag och vilka klockslag. Här kan det under veckan bli lite ändringar beroende på de förändringar som sker med gästens hälsa.

Tack vare det team av medarbetare jag har bakom mig, människor med stor yrkesskicklighet och långa livserfarenheter, har Mistelgården kunnat driva sin linje och skapa sin profil som har hjälpt så många gäster med hälsoproblem i över 50 år.

Varmt välkommen till oss på hälsovecka!
/Anette

Comments are closed.